Verzuimtraining

Professionele cursus verzuim

Opgewassen tegen elke verzuimsituatie

contact

VERZUIMTRAINING OP MAAT

Hoe ga je correct en professioneel om met verzuimsituaties? Hoe zorg je ervoor dat een zieke werknemer actief meewerkt aan zijn of haar herstel? Hoe realiseer je een duurzame terugkeer naar werk? Hoe blijf je op de hoogte van alle regels, wetten en procedures? En wat kun je doen om ziekteverzuim terug te dringen?

Het antwoord op al deze vragen krijg je tijdens de verzuimtraining van arbo-az. Wij kennen de uitdagingen waar jij en je team voor staan maar al te goed. We stemmen onze verzuimcursus af op de informatiebehoefte van jouw team en de werkcultuur binnen jullie bedrijf. Bij ons geen one size fits all.

Dit mag je van ons verwachten

9

Uit de praktijk gegrepen

Je leert met veelvoorkomende verzuimsituaties om te gaan

9

Krachtige praktische training

Met oefencasussen maak je snel de vertaalslag naar jouw bedrijf

9

Ervaren deskundige docenten

Professionele trainers uit de arbo-praktijk

Bekijk direct de verzuimtraining

IS DE VERZUIMTRAINING WAT VOOR MIJN TEAM?

De gesprekken die je met zieke werknemers voert zijn soms best lastig. Soms weet je écht even niet wat je moet zeggen. Onze verzuimtraining biedt handvatten voor dit soort situaties.

Herken je één van de volgende situaties?

Bekijk de video’s van drie veelvoorkomende verzuimsituaties. Hoe zou jij hiermee omgaan?

Zieke medewerker maakt verwijten

Een langdurig zieke medewerker verwijt je dat jullie te weinig contact met haar opnemen. Het gesprek verloopt verre van soepel. Hoe zorg je dat er weer schot in de zaak komt?

Aanspreken op frequent verzuim

Je hebt een gesprek met een werknemer die de laatste tijd vaak kortdurend ziek is geweest. Je confronteert haar met haar frequente ziekteverzuim. De medewerker schiet in de verdediging. Hoe trek je het gesprek weer vlot?

Tijd voor een WIA-uitkering

Je spreekt een werknemer die al bijna twee jaar ziek is. Je wijst haar op haar plicht een WIA-uitkering aan te vragen bij het UWV. De medewerker zet haar hakken in het zand. Hoe zorg je ervoor dat ze haar verantwoordelijkheid neemt?

RESULTATEN VAN VERZUIMTRAINING

Aanpak van de training:

In deze praktische training gaan kennen en kunnen hand in hand. We behandelen de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden. We maken interactief de vertaalslag naar jouw werksituatie en je oefent met casussen. Je krijgt gerichte feedback en aanwijzingen die aansluiten bij wat je tegenkomt in de praktijk. Zo kun je de nieuwe kennis en vaardigheden meteen de volgende dag toepassen.

l

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Begrippen, cijfers en kosten gerelateerd aan ziekteverzuim
 • Relevante wetgeving
 • Rolverdeling (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle betrokkenen)
 • Verzuimpreventie
 • Gesprekstechnieken
Z

Na de verzuimcursus ken je of weet je:

 • de begrippen, cijfers en kosten op het gebied van ziekteverzuim
 • de belangrijkste informatie over de Wet verbetering poortwachter
 • hoe je ziekteverzuim (preventief) kunt beïnvloeden
 • welke interventies er mogelijk zijn, zowel curatief als preventief
 • hoe je de samenwerking met de bedrijfsarts optimaal benut
w

Na de training ben je in staat om:

 • effectief gesprekken rondom ziekteverzuim te voeren, bijvoorbeeld telefonische ziekmeldingen, frequent-verzuimgesprekken en preventieve ziekteverzuimgesprekken
 • om te gaan met psychisch-gerelateerd ziekteverzuim

De training is geschikt voor:

Iedereen die beroepsmatig met verzuim te maken krijgt:

 • HR-managers en HR-medewerkers

 • Leidinggevenden

 • Verzuimcoördinatoren

Programmaduur, locatie & prijs:

Deze eendaagse training duurt van 9.30 tot 15.30 uur en vindt plaats op onze locatie aan de Coolsingel 104 te Rotterdam.

De prijs bedraagt € 399,- excl. BTW per persoon. Vanaf de 3e deelnemer geldt 25% korting.

Professioneel omgaan met verzuim

Meld je aan voor de verzuimtraining

Laat je je liever ontzorgen en begeleiden?

bekijk de verzuimbegeleiding

DIT ZIJN JE TRAINERS

De trainers komen uit de arbo-praktijk en hebben ervaring met verschillende branches en organisaties. Zo ben je ervan verzekerd dat ook de vertaling naar jouw dagelijkse praktijk gemaakt wordt.

Verzuimtraining | Boaz Engolo

Boaz Engolo

Verzuimtraining | Salomé de la Mar

Salomé de la Mar