Oorzaken ziekteverzuim

arbo-az helpt
Contact

OORZAKEN VAN ZIEKTEVERZUIM – HOE PAK JE ZE AAN?

Ziekteverzuim managen is één van de vele verantwoordelijkheden die je als HR-manager hebt.

Ieder geval van ziekteverzuim moet vastgelegd, gerapporteerd en begeleid worden. Daar komen talloze regels en wetten bij kijken die ook nog eens vaak veranderen. Ziekteverzuim brengt dus veel administratie met zich mee. En dan moet je ook nog controleren welke regels er bij een specifieke ziekmelding gelden. Dat kost allemaal tijd.

Je wilt ziekteverzuim dus zo veel mogelijk beperken. Als je grip wilt krijgen op het ziekteverzuim in jouw bedrijf, kijk dan eerst eens naar de redenen achter het verzuim. Welke oorzaken zitten er zoal achter de ziekmeldingen? Welke redenen voeren zieke werknemers aan als oorzaak van hun verzuim?

Ziekteverzuim door hoge werkdruk

Een te hoge werkdruk is een veelgehoorde oorzaak van verzuim. Hoe zit het met de werkdruk van de zieke werknemer? Geeft hij of zij aan dat de werkdruk te hoog is?

Natuurlijk neem je de zieke medewerker serieus. En weet je dat veel werknemers zich ziek melden door stress. Maar dat neemt niet weg dat je je soms afvraagt in hoeverre de beleving van een medewerker aansluit op de realiteit.

Je overweegt een arbodienst in te schakelen om de belastbaarheid en de duurzame inzetbaarheid van de werknemer te onderzoeken.

Oorzaken ziekteverzuim
Oorzaken ziekteverzuim

Corona-achtige klachten:

Hoe zit het met ziek melden?

Het coronavirus heeft een uitzonderlijke piek in het aantal ziekmeldingen veroorzaakt. In april 2020 werd er 80% meer verzuimd dan gebruikelijk is.

Veel mensen zijn bang besmet te raken of anderen te besmetten. Werknemers met corona-achtige klachten blijven daarom thuis. Dat is conform de officiële richtlijnen. Wanneer moet je een werknemer met corona-achtige klachten ziek melden?

Is het verstandig een bedrijfsarts in de arm te nemen?

Corona-achtige klachten:

Hoe zit het met ziek melden?

Het coronavirus heeft een uitzonderlijke piek in het aantal ziekmeldingen veroorzaakt. In april 2020 werd er 80% meer verzuimd dan gebruikelijk is.

Veel mensen zijn bang besmet te raken of anderen te besmetten. Werknemers met corona-achtige klachten blijven daarom thuis. Dat is conform de officiële richtlijnen. Wanneer moet je een werknemer met corona-achtige klachten ziek melden?

Is het verstandig een bedrijfsarts in de arm te nemen?

Oorzaken ziekteverzuim

Twijfels over ziekmelding van een werknemer

Een werknemer heeft zich voor de zoveelste keer ziek gemeld. Je begint te twijfelen aan de reden achter zijn of haar ziekmelding.

Wat is er écht aan de hand? En welke regels gelden er precies bij een ziekmelding? Hoe vaak mag iemand zich in een bepaalde periode ziek melden? Hoe ga je het gesprek met de medewerker aan? En hoe voorkom je dat het op een conflict uitloopt?

Moet je bij een arbodienst te rade gaan?

Oorzaken ziekteverzuim

EFFECTIEF VERZUIM TERUGDRINGEN

Verzuimbegeleiding

Als je écht stappen wilt zetten in het terugdringen van ziekteverzuim zet je een ervaren casemanager in.

arbo-az heeft al veel organisaties geholpen grip op ziekteverzuim te krijgen. Ontdek wat onze begeleiding voor jouw bedrijf kan doen!

Verzuimbegeleiding

Laat je ontzorgen met jouw toegewijde casemanager verzuim op locatie.

Verzuimtraining

Of geef je liever je team de tools om zelf de regie op ziekteverzuim te pakken? Dat kan!

Empower je team met een verzuimtraining door de ervaren en deskundige trainers van arbo-az!

Verzuimtraining

Train je team om op een professionele manier om te gaan met verzuim.