arbo-az

Wij verzuimen niet
VerzuimbegeleidingVerzuimtraining

arbo-az

CASEMANAGER VERZUIM

Werkdruk, stress, angst voor Covid-19, conflicten op de werkvloer, onwenselijke thuissituaties, psychische problemen, chronische klachten….het is zomaar een greep uit veelvoorkomende aanleidingen voor verzuim: het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door een werknemer.

Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid hier op een professionele en correcte manier mee om te gaan. Voor zowel de gezondheid van je werknemer als die van je bedrijf. Maar je komt er hoe langer hoe meer achter dat geen enkele verzuimsituatie hetzelfde is. Wat is wijsheid? En wat is plicht? Wanneer moet je schakelen en naar wie? En hoe kan je in de toekomst sturen op verzuimpreventie?

Wij kennen je worstelingen als geen ander. Ons vak en onze drijfveer is om jou als werkgever grip op verzuim te geven. Precies in de mate en op de manier die jij prettig vindt.

Arboaz | Casemanager verzuim

Welkom bij arbo-az, jouw casemanager verzuim.

MET ARBO-AZ GRIP KRIJGEN OP VERZUIM

Bij arbo-az staan we je bij op een manier die bij jou en je bedrijf past, zodat je gericht ziekteverzuim binnen je bedrijf terug kunt dringen. Wil je helemaal ontzorgd worden, of wil je liever dat je team getraind wordt om juist met verzuim om te gaan?

Het resultaat is hetzelfde. Jouw organisatie krijgt:

  • grip op ziekteverzuim
  • grip op verzuimkosten
  • grip op verzuimgesprekken

Hoe wil jij met ons ziekteverzuim te lijf gaan?

Verzuimbegeleiding

Laat je ontzorgen met jouw toegewijde casemanager verzuim op locatie.

Verzuimtraining

Train je team om op een professionele manier om te gaan met verzuim.

SAMEN PAKKEN WE DE REGIE OP VERZUIM

Verzuimspecialist

Samenwerking met arbo-az als jouw casemanager verzuim maakt dat je opgelucht adem kunt halen. Je haalt met ons namelijk een verzuimspecialist in huis die de procedures op zijn duimpje kent, die om kan gaan met de complexiteit van diverse verzuimsituaties en precies weet met welke wetten en juridische aspecten je als werkgever rekening moet houden. Dat scheelt weer kopzorgen.

Persoonlijke aanpak

Maar dit dekt de lading niet helemaal. Regie op verzuim gaat niet alleen om regels en procedures. Uiteindelijk gaat het om mensen. Gezonde mensen heb je immers nodig voor een gezond bedrijf. Dat is wat ten grondslag ligt aan échte regie op verzuim in de ogen van arbo-az. Het doel is dat werknemers herstellen en terugkeren, en bovendien gezond en gemotiveerd hun werkzaamheden blijven uitvoeren. Samen bekijken we wat hiervoor binnen jouw bedrijf nodig is.

DE VOORDELEN VAN SAMENWERKING MET ARBO-AZ

Ben je ook toe aan

  • niet meer zelf moeizaam het wiel van verzuimmanagement uitvinden
  • niet meer bang hoeven zijn om wettelijke of juridische aspecten over het hoofd te zien
  • nieuwe inzichten en ideeën voor verbeterkansen op het gebied van verzuimbeleid
  • glasheldere verzuimprocedures voor jouw bedrijf
  • een constructief plan van aanpak waar mens en bedrijf gebaat bij zijn
  • helderheid over welke verantwoordelijkheden bij wie belegd moeten worden
  • een specialist die zorgt voor de aansturing en naleving van de processen

Dan ben je toe aan arbo-az: jouw toegewijde casemanager verzuim!

TEVREDEN MET ARBO-AZ

arboaz | Casemanager verzuim

Neem contact op

arboaz | Casemanager verzuim